Background

Planlama ve Fizibilite

AKYAZ MÜHENDİSLİK planlama aşamasında olan yatırımların ilk safhasında gerekli olan ön mühendislik çalışmaları; ilk yatırım ve işletme maliyeti ilişkisi ile yatırım zamanının değer koşullarına uygunluğu konusunda ekonomik ve teknik alanda fizibilite çalışmaları yapar. Aynı zamanda çevresel, sosyal ve ekonomik boyutlar birlikte düşünülerek günümüzün gereksinimlerini karşılarken gelecek içinde gereken alt yapıyı da sağlamayı hedefler.

Yatırım projesi sürecinde tesis veya yapı maliyeti alternatifli olarak müşteriye detay keşifleri ile birlikte sunulur. Tesis veya yapı için belirleyici teknik ve idari şartnameyi oluşturacak koşullar bu ön mühendislik veya fizibilite aşamasında belirlenir.